Bestyrelsesmedlemmer i Halsnæs Lokalforening

Formand
Lisa Kofod
Gøgevænget 30
3390 Hundested
22301871
kofodlp@hotmail.com
Valgt 2018

Næstformand / Webmaster
Peter Jelstrup
Rypevej 11
3300 Frederiksværk
51393018
peter@jelstrup.dk
Valgt 2017

Sekretær
Ellinor Andersen
Vinderød Skov 53
3300 Frederiksværk
50921093
ellestigzonehytten@os.dk
Valgt 2017

Kasserer
Jytte Borup
Strandlodden 10
3390 Hundested
26620263
jytteborup@live.dk
Valgt 2018
Bestyrelsesmedlem
Pia Dahlen
Strandgade 2
3390 Hundested
27903101
pia.dahlen@outlook.com
Valgt 2017

Bestyrelsesmedlem
Claus Bodenhoff
clb@sparinvest.dk
Valgt 2018 (for 1 år)

Bestyrelsesmedlem
Annegrete Munksgaard
agm3000@gmail.com
Valgt 2018
Suppleant
Norma Wichmann
Højbovej 7
3370 Melby
47747927
ole.wichmann@mail.dk
Valgt 2018 (for 1 år)

Suppleant
Berit Lind Hansen
beritlindhansen24@gmail.com
Valgt 2018 (for 1 år)

Bilagskontrollant
Dorte Larsen
Duevej 1
3390 Hundested
47939877/40429877
dorteannettelarsen@
gmail.com

Bilagskontrollant
suppleant
Palle Blom
47742545
Fra venstre: Annegrete Munksgaard, Claus Bodebhoff, Jytte Borup, Pia Dahlen, Ellinor Andersen, Lisa Kofod og Peter Jelstrup.