Kommende aktiviteter

Samtalecafé - for kræftpatienter

OBS! OBS! OBS! Samtalecaféen er sat på standby som følge af manglende tilslutning

Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du kontakte leder Leanna Gary og tilmelde dig.  Tlf.: 5194 1608 – mail: legary@outlook.dk


Som noget nyt vil vi forsøge at give mennesker med kræft mulighed for at mødes med andre kræftpatienter.

Lokalforeningen i Kræftens Bekæmpelse inviterer kræftramte borgere i Halsnæs til at mødes med ligestillede, drikke en kop kaffe,drøfte relevante temaer samt udveksle erfaringer i trygge rammer.

Hver tirsdag frem til medio dec. 2016 fra kl. 15.00 - 17.00.

FØRSTE GANG: Tirsdag den 27. sept. kl. 15.00.

Caféen er åben, så du behøver ikke melde dig til på forhånd.

Caféen ledes af Leanna Gary. Hun er frivillig i Kræftens Bekæmpelse og har tavshedspligt.

Hvis du ønsker at høre mere om tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Leanna.

Tlf.: 5194 1608 – mail: legary@outlook.dk

 Du finder Caféen på frivilligcentret Skjoldborg, Valseværkstræde 5 A, Frederiksværk