Kommende aktiviteter

Cafémøde vedr. senfølger

Mandag den 12. marts 18:30 - 20:30 følger vi op på sidste års temeaften om senfølger, ved at invitere til en hyggelig caféaften på Frivilligcenteret Skjoldborg.

Marianne Nord Hansen og Esther Zoe fra Senfølgerforeningen kommer med gode råd og vil svare på spørgsmål.

Samtalecafé - for kræftpatienter

OBS! OBS! OBS! Samtalecaféen er sat på standby som følge af manglende tilslutning

Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du kontakte leder Leanna Gary og tilmelde dig.  Tlf.: 5194 1608 – mail: legary@outlook.dk


Som noget nyt vil vi forsøge at give mennesker med kræft mulighed for at mødes med andre kræftpatienter.

Lokalforeningen i Kræftens Bekæmpelse inviterer kræftramte borgere i Halsnæs til at mødes med ligestillede, drikke en kop kaffe,drøfte relevante temaer samt udveksle erfaringer i trygge rammer.

Hver tirsdag frem til medio dec. 2016 fra kl. 15.00 - 17.00.

FØRSTE GANG: Tirsdag den 27. sept. kl. 15.00.

Caféen er åben, så du behøver ikke melde dig til på forhånd.

Caféen ledes af Leanna Gary. Hun er frivillig i Kræftens Bekæmpelse og har tavshedspligt.

Hvis du ønsker at høre mere om tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Leanna.

Tlf.: 5194 1608 – mail: legary@outlook.dk

 Du finder Caféen på frivilligcentret Skjoldborg, Valseværkstræde 5 A, Frederiksværk