Det skete i 2014

Generalforsamling 2014

Årets generalforsamling blev afholdt på Strandgården i Hundested.

Det efterfølgende er en kort opsummering af de væsentligste punkter. Det samlede referat incl bilag er vedlagt :  2014 General f.s.

Formanden fortalte om årets aktiviteter suppeleret med indlæg fra forskellige ansvarlige for de enkelte aktiviteter. Dette blev meget positivt modtaget.

Foreningens regnskab blev godkendt.

Aktivitetsplan for det kommende år blev præsenteret og modtaget meget positivt.

Nyvalgt til bestyrelsen er Jytte Borup og Lisbeth Feddersen.

Bestyrelsen havde udarbejdet et forslag til præcisering af vedtægterne. Dette blev godkendt.

 

Stand-up komikeren Geo fortalte efter generalforsamlingen om sine oplevelse med kræft og behandlingssystemet. Geo har haft lungekræft og testikketkræft og er i dag erklæret rask.

Under overskriften "Kræft og Comidy" underholdt GEO med at fortælle om episoder fra sit eget behandlingforløb. Om sit møde med læger og sygeplejersker, ligestillede medpatienter og forhold omkring genoptræningsforløbet.

Landsindsamling 2014

Landsindsamlingen blev afholdt d. 6. april. På landsplan blev der samlet flere pende ind end året før. Der blev samlet 34,6 mio kr ind af ca. 28.000 mennesker, der hver gav 3 timer af deres tid.

I Halsnæs kommune indsamlede knapt 100 frivillige ca. 157 tkr. I Hundested havde man fået angageret mange frivillige og nåede da også det bedste resultat.

Samlet set indsamlede Halsnæs 10 tkr. mere end sidste år.

Fra bestyrelsen siger vi tak til både indsamlere og bidragydere.

Sundhedsugen

Vi deltog i sundhedsugen, arrangeret af Halsnæs Kommune, som foregik i uge 24.

Tirsdag den 10. juni stod vi sammen med Astma- og Allergiforeningen for et arrangement om mænds helbred. Det foregik på Genbrugspladsen i Frederiksværk.

Torsdag d. 12 juni var vi med i et arrangement om tarmkræft, "hold øje mand". Et motionsløb i og omkring Melby Overdrev kombineret med en snak over grilpølser om symptomer på tarmkræft. Det var en stor succes, hvor både mænd, kvinder og børn deltog.  På samme måde som "de kendte" blev mange af vore deltagere foto-graferet "i et toiletbræt".

Se billeder fra de to arrangementer under Sundhedsuge 2014

Stafet for livet

En "Stafet for livet" handler om at hylde de fightere, der har klaret kræften eller som slås med den lige nu. Forskellige hold konkurerer om at gå flest runder (500-1000 meter) under hele arrangementet.

I Halsnæs deltog vi i arrangementet i Gribskov kommune. Arrangementet blev afholdt d. 14. og 15. juni i Ramløsehallen.

Årets 37 stafetter satte i år rekord med et indsamlet beløb på mere end 12 millioner kroner. Det er en stigning på 70 pct. i forhold til sidste år. Men Stafet For Livet er meget mere end indsamling. Det er også fællesskab, håb, fordybelse og eftertænksomhed. Til næste år forventer mindst 12 nye byer at holde en stafet.

Krudtværksfestivallen

Krudtværksfestivallen blev i år afholdtlørdag den 13. september. Rigtig mange mennesker besøgte området, hvor der var mange forskellige aktiviteter. Det var bl.a. veteranbiler, børneteater, sang og musik, mulighed for køb af mad og et utal af andre ting.

Kræftens bekæmpelse havde en stand, hvor interesserede kunne få en snak om forskellige emner og få mere viden om kræft. Der blev uddelt smagsprøver på sund mad, der både er vigtig syge og raske.

 

Lyserød lørdag

Lyserød lørdag er den dag, hvor rigtig mange går sammen om at støtte kampen mod brystkræft.

Erhvervsliv, foreninger og andre interesserede arbejdede sammen om at indsamle så mange penge som muligt. De indsamlede midler vil gå ubeskåret til forskning, patientstøtte og oplysning.

På landsplan blev der indsamlet 4,1 mio. kr.

Jes Dorph og Halsnæs lokalforening sætter fokus på forebyggelse af sprut og røg blandt unge

Af Kathrine Hytten og Ida Hvelplund

Der var sprut og røg på dagsordenen tirsdag d. 11. november, da Halsnæs Lokalforening havde arrangeret rygestopevent og foredrag med TV-værten Jes Dorph i samarbejde med Frederiksværk Gymnasium.

Skolens kantine emmede hele dagen af forventningsfulde elever, der i frikvartererne fik foretaget kuliltemålinger og talt med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse om tobak, motivation og rygestop.

Dette var optakten til eftermiddagens foredrag, hvor Jes Dorph indledte med ordene ”Dengang jeg var dreng..”. Resten af oplægget fortalte han åbenhjertet om sin fortid med alkohol og rygning i rigelige mængder og inddrog flere både pinlige og følelsesladede beskrivelser fra både privat- og arbejdsliv.

Eleverne lyttede interesserede og stillede spørgsmål. Flere meldte sig efterfølgende til at blive frivillig og tage del i arbejdet i Halsnæs lokalforening.

Kathrine og Ida er praktikanter i Kræftens Bekæmpelse