Det skete i 2015

Lyserød Lørdag

Lyserød Lørdag d. 3/10 er veloverstået!

Det blev en fantastisk dag med glade mennesker, flot solskinsvejr, idérige events over hele kommunen.

I alt har vi sendt 43.725 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse. Tallet er foruden donationer i indsamlingsbøsser samt donationer indbetalt direkte til Kræftens Bekæmpelse.

Halsnæs lokalforening sender en STOR TAK til alle, som deltog eller bidrog i den gode sags tjeneste!

Smiler

Stafet for livet

Igen i år havde vi glæden af at være en del af Stafet for livet i Ramløse. Vi deltog i oplysningsteltet, hvor der var fokus på "de 7 tegn" og solkampagne. Vi havde også besøg af Stomiforeningen COPA og DANSAC, som producerer stomiprodukter.

Desuden blev der 'malet for livet', og sygeplejersker stod for bamsehospitalet, hvor børn kunne få indsigt i, hvad der sker på et hospital.

Skru ned for solen

Den årligt tilbagevende solkampagne "Skru ned for solen" bragte os i år ud i kun én institution, hvor frivliige fortalte om solbeskyttelse til og med børnehavebørnene. Der blev lavet UV-armbånd, gættet sol-quiz og snakket med de interessede børn.

Kræmmermarked 2015

Lørdag d. 2/5 deltog vi med en stand på kræmmermarkedet på Krudtværksområdet i Frederikaværk.

Her var årets kampagne "De 7  tegn" og information om solbeskyttelse i fokus. Børnene kunne lave UV-armbånd, blive smurt ind i solcreme, og der blev serveret kage og juice

Desuden havde vi Maria med på standen, som solgte hjemmelavede smykker. Hun donerede sin indtægt til Kræftens Bekæmpelse

Landsindsamling 2015

Halsnæs lokalforening siger tusind tak til alle frivillige indsamlere og bidragsydere, som støttede Kræftens Bekæmpelses indsamling d. 5/4 2015.

Det indsamlede belød betyder, at Kræftens Bekæmpelse kan fortsætte arbejdet med forskning i, årsager til og i behandling af kræft, med hjælp til kræftramte og med forebyggelse af kræft!

Det samlede landsresultat blev 34,6 mio. kr. I Halsnæs blev reusltatet i alt 143.395 kr.:

- Frederiksværk: 80.378 kr.

- Ølsted: 13.342 kr.

- Hundested: 49.675 kr.

Det imponerende resultat og de mange indsamlere er en fantstisk opbakning til kræftsagen.

Tusind tak for indsatsen!

 

LANDSINDSAMLINGEN 2016 ER SØNDAG D. 3/4 2016

 

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden med Kirsten Ebbensgård som dirigent. Referat af generalforsamlingen kan ses  Generalfors. 2015

Formanden aflagde beretning med input fra forskellige tovholdere. Hele beretningen kan ses under fanen Generalfors. 2015.

Regnskabet viste indtægter på 240 tkr. og et lille underskud på 5 tkr.

Det blev foreslået at generalforsamlingen flyttes til februar 2016 og at rehabilitetsprojektet inddrages i foreningens aktiviteter. Fremover bør annonceringen være tydeligere og færre gange. Og endelig bør aktiviteter for relativt unge mennesker prioriteres.

Der var valg til bestyrelsen og denne konstituerede sig kort efter. Medlemmer af bestyrelsen kan ses under fanen Bestyrelsen

Under eventuelt ble bestyrelsen rost for sit store arbejde. Det blev nævnt at vi som Lokalforening er svære at finde; - denne bemærkning sendes videre til hovedkontoret. Rehabilitetsprojektet vil fremover rumme orientering om det lokale arbejde.

Efter bestyrelsesmødet var der foredrag ved Rene Nielsen. Rene mistede begge ben ved en togulykke og fik sig efterfølgende valgt at fokusere på det han kan opnå i stedet for det han ikke kan opnå.

 

Billeder fra generalforsamlingen 2015