Det skete i 2016

Øvrige aktiviteter 2016

Ligeledes har vi deltaget i/på

- Krudtværksmarked

- Krudtværksfestivallen

- Møder med sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune

- Møder med øvrige patientforeninger i Halsnæs Kommune

Lyserød Lørdag 2016

D. 8/10 blev Lyserød Lørdag igen i år markeret i hele Halsnæs Kommune med en masse forskellige aktiviteter, som alle havde til formål at samle penge ind til kampen mod brystkræft.

 

Stafet for Livet 2016

Igen i år deltog vi med forskellige aktiviteter i Oplysningsteltet til Stafet for Livet i Ramløse. Et fantastisk arrangement, som er spændende både at deltage i og at besøge for at sætte fokus på og hylde nuværende og tidligere kræftpatienter.

Skru ned for solen 2016

Igen i år var en gruppe frivillige ude og snakke med børn om, hvordan man passer på ude i solen. Vi gik i år uden om daginstitutionerne, da vi efterhånden har været igennem dem allesammen. I stedet valgte vi at besøge 0. klasserne på Lilleskolen i Hundested.

Der var godt engagement i aktiviteterne, hvor der blev snakket, fortalt, tegnet, foldet og lavet hatte og UV-armbånd. 

Landsindsamlingen 2016

Søndag d. 3/4 var mange frivillige ude med indsamlingsbøtterne, og der blev i alt samlet 153.918 kr. ind i Halsnæs Kommune. På landsplan blev der i alt samlet 36,5 mio. kr. ind.

En stor tak skal der lyde til indsamlere og donorer

Generalforsamling 2016

Den 23. februar afholdt vi generalforsamling på "Strandgården" i Hundested og efterfølgende var der foredrag ved hospiceleder Lisbet Due Madsen.

Der var mødt omkring 50 mennesker op til generalforsamlingen og det var vi rigtig glade for.

Kirsten Ebbensgård blev valgt som dirigent og førte os gennem dagsordnen på meget kompetent vis.

Der blev vist stor interess for formandens beretning. Alle viste stor interesse og mange udtrykte glæde ved alle de aktiviteter der var gennemført. Formandens beretning kan læses nederst under "Forskellige aktiviteter"

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Der var en ballance på omkring 230 tkr og et overskud på 10 tkr.

De personer fra bestyrelsen, der var på valg, blev genvalgt ligesom revisor og revisorsuppleant fortsætter.

Et fyldigt referat fra generalforsamlingen kan læses nederst under "Forskellige emner". 

Generalforsamling
Foredrag