Det skete i 2017

Temaaften om Senfølger

Onsdag d. 15. november inviterede vi alle interesserede til at komme og høre om Senfølger efter et kræftbehandlingsforløb.

Oplægsholder var Marianne Nord Hansen, formand for Senfølgerforeningen, der sammen med Else Carlstedt, leder af kræftens Bekæmpelses rådgivning i Hillerød, gave et spændende oplæg, der blev leveret meget levende og nærværende.

Arrangementet var, med sine mere end 50 gæster, en stor success, og vil med sikkerhed blive fulgt op af et nyt arrangement i fremtiden. 

Lyserød Lørdag 2017

Lørdag den 8. oktober blev Lyserød Lørdag traditionen tro markeret i hele Halsnæs Kommune med en masse forskellige aktiviteter, som alle havde til formål at samle penge ind til kampen mod brystkræft.

Vi fik sammen samlet hele 91.796,70 kr. sammen til kampen mod brystkræft!

Tak til alle interesserede og alle der deltog.

Kræmmermarked d. 6/5 2017

Lørdag den 6. maj var vi repræsenteret med en stand på kræmmermarkedet på krudtværksområdet i Frederiksværk.

Her kunne man lave solarmbånd, deltage i en konkurrence, hente bruchurer, og ikke mindst få en snak om kampagnerne "De 7 tegn" og "Skru ned for solen".

Landsindsamling 2017

Søndag den 2. april var 111 frivillige ude med indsamlingsbøtterne, og der blev i alt samlet 137.397 kr. ind i Halsnæs Kommune. På landsplan blev der i alt samlet 34,1 mio. kr. ind.

Ølsted: 13.570 kr. med 13 indsamlere.
Frederiksværk: 64.975 kr. med 68 indsamlere.
Hundested: 58.852 kr. med 45 indsamlere.

Af det indsamlede beløb går 58 % til forskning, 21 % til patientstøtte, 15 % til oplysning og 6 % til administration.

Halsnæs lokalforening takker alle, der var med til at opnå dette flotte resultat, og siger på gensyn den 8. april 2018.

Generalforsamling 2017

Mandag den 27. februar blev der afholdt generalforsamling i Melby Sognegård, og efterfølgende var der foredrag ved sognepræst, forfatter og debatør Katrine Lilleør.

Der var atter talstækt fremmøde, og omkring 50 medlemmer, gæster og repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse var mødt op til generalforsamlingen. Det sætter vi stor pris på.

Vores engagerede ambassadør Anette Westh, blev valgt som dirigent og førte os gennem dagsordenen på meget kompetent vis.

Referat og formandens beretning, kan læses under punktet "Forskellige emner". 

Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Spisning
Foredrag
med Katrine Lilleør