Det skete i 2018

Mænd der mister

Onsdag den 14. november afholdt vi temaaften på frivilligcentret Skjoldborg med Mads Christoffersen, om mænd der mister. Mads er også forfatter til bogen af samme navn.

Mads Christoffersen fortalte om sin egne oplevelser omkring det at miste sin elskede livsledsager. Om mænd og følelser. Om kærlighed, tab, sorg. Om krise og meningsløshed. Om at miste den, man elsker uanset om man er mand eller kvinde. Og om at finde vejen videre i livet – eller tilbage til livet, om man vil.

Lyserød Lørdag 2018

Lørdag den 6. oktober blev Lyserød Lørdag traditionen tro markeret i hele Halsnæs Kommune med en masse forskellige aktiviteter, som alle havde til formål at samle penge ind til kampen mod brystkræft.

Vi fik sammen samlet hele 80.387,20 kr. sammen til kampen mod brystkræft!

Stort tak til alle interesserede og alle der deltog.

Landsindsamling 2018

GODT GÅET HALSNÆS!

Søndag den 8. april var 114 personer ude at samle ind til Kræftens Bekæmpelse i Halsnæs. Det blev til et meget flot beløb på i alt 167.671 kr. mod 137.397 kr. sidste år. På landsplan blev det samlede resultat på 32,4 mio. kr.

Der var god stemning på indsamlingsstederne. Mange møder op år efter år, og nogle går for første gang. Alle aldersklasser er repræsenteret og mange børn deltager sammen med en voksen eller hele familien.

”Vejret var med os” siger de to smilende indsamlingsledere Dorte Larsen i Frederiksværk og Jytte Borup i Hundested. ”Det er anstrengelserne værd, når vi opnår så flot et resultat!”

Kampagnens motto er: Vis flaget. Mange skrev deres svar på flaget, hvorfor de samlede ind, og bar det synligt på ruten. Der var mange bevægende udsagn og alle var enige om, at det er en vigtig sag, som berører os alle.

Der skal lyde en stor tak til alle indsamlere, men også til alle bidragsyderne. Det var ikke kun mønter der blev doneret, mange gav også sedler eller indbetalte store beløb via MobilePay.

Også en stor tak til Jyske Bank som også i år stillede bankens personale til rådighed til optælling af de indsamlede midler.

I Frederiksværk blev bøtterne udleveret fra Carl - E og vi takker for, at de stillede deres lokaler til rådighed for indsamlingen. I Hundested var Gubben base for dagens indsamling.

De mange indsamlere og bidragsydere er med til at styrke kampen mod kræft, og det er en varm håndsrækning til alle kræftramte og pårørende i hele Danmark. Uden den enorme støtte fra befolkningen ville det ikke være muligt at arbejde for, at færre får kræft, og at flere overlever og får et godt liv efter sygdommen. Derfor skal der lyde en stor tak til givere og alle dem, der har brugt søndagen til at gøre en forskel for kræftramte og pårørende i Danmark” siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens bekæmpelse.

Af det indsamlede beløb går 61 % til forskning, 20 % til patientstøtte, 16 % til oplysning og 3 % til administration. Kun tre pct. af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige.

Halsnæs lokalforening takker alle, der var med til at opnå dette flotte resultat og siger på gensyn den 7. april 2019.

Cafémøde vedr. senfølger

Mandag den 12. marts blev der afholdt et cafémøde om senfølger, som opfølgning på sidste års temeaften.

Arrangementet foregik på Frivilligcenteret Skjoldborg, hvor Marianne Nord Hansen og Esther Zoe fra Senfølgerforeningen kom med gode råd og svarede på spørgsmål.

Generalforsamling 2018

Onsdag den 7. februar blev der afholdt generalforsamling i Logen på Sandskårsvej, og efterfølgende var der foredrag ved TV sportskommentator og tidl. håndboldspiller Daniel Svensson.

Der var talstækt fremmøde, og omkring 60 medlemmer, gæster og repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse var mødt op til generalforsamlingen og den efterfølgende fest og foredrag. Det sætter vi stor pris på.

Vores engagerede ambassadør Anette Westh, blev valgt som dirigent og førte os gennem dagsordenen på vanlig kompetent vis.

Referat og formandens beretning, kan læses under punktet "Forskellige emner".

Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Foredrag ved Daniel Svensson
Bogsignering ved Daniel Svensson